Executives from China

Ren Zhengfei
Jack Ma
Zhang Yiming
Hu Weiwei
Yin Qi
Peng Lei
Cheng Wei