Executives from Asia

Yin Qi
Olivia Lum
Peng Lei
Ritesh Agarwal
Cheng Wei
Kim Beom-su
Anisha Singh